WORLD HERITAGE VIETNAM 4Days

(VIT-WH01-FD)

WORLD HERITAGE VIETNAM 4Days


สายการบิน : Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น : 12,900.-
ระยะเวลา : 4 วัน
กำหนดการ :
13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62
04-07 / 05-08 / 11-14 / 12-15 / 13-16/ 14-17 / 18-21 / 25-28 / 26-29 ก.ค. 62
01-04 / 2-5 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 22-25 / 23-26 ส.ค. 62
29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62
30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์เวียดนาม

ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์  

4วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) 

***พักบน บานาฮิลล์ 1 คืน***

เพิ่มพิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น-ลงบานาฮิลล์

เที่ยวชมเมืองเว้ และ ฮอยอัน เมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมรดกโลก

สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK

อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์

ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร

ชอปปิ้งตลาดดองบา ตลาดในร่ม ณ เมืองเว้

สนุกสนานกับการ นั่งเรือกระด้ง ณ เมืองฮอยอัน

นมัสการแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง

 


© 2014