Surprise Turkey 8Days

(LS Surprise Turkey 8Days P)

Surprise Turkey 8Days


สายการบิน : Turkish Airline (TK)
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ระยะเวลา : 8วัน 5คืน
กำหนดการ :
10-17 พ.ค. 62
6-13 / 20-27 / 27 มิ.ย.-04 ก.ค./ 29 มิ.ย.-06 ก.ค. 62
4-11 /5-12 /11-18 /14-21 / 21-28/ 25 ก.ค.-01 ส.ค. 62 / 26 ก.ค.-02 ส.ค. 62
10-17/11-18 ส.ค. 62
20-27 ก.ย. 62
05-12/11-18/20-27 ต.ค. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี

8วัน บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines

พิเศษ ! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน

สัมผัสมรดกโลก Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

ชมศิลปะผสมผสาน สุเหร่าสีน้ำเงิน

ชม ม้าไม้ ทรอยสัญลักษณ์ของเมือง

วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ

ชมความยิ่งใหญ่ เมืองโบราณเอสเฟซุส

**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียวเท่านั้น** ระหว่างทางนำท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village

ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance

นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) มรดกโลก

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม มรดกโลก

ล่องเรือชมความงาม ช่องแคปบอสฟอรัส

ชมความงดงาม วิหารเซนโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง

แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง

แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว

FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!


© 2014