Surprise Turkey 8Days

Surprise Turkey 8Days


สายการบิน : Turkish Airline (TK)
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
ระยะเวลา : 8วัน 5คืน
กำหนดการ :
4-11 / 11-18 / 21-28 ก.ค. 62
25 ก.ค.-01 ส.ค. / 26 ก.ค.-02 ส.ค. 62
5-12 / 6-13 / 7-14 / 12-19 / 13-20 / 14-21 / 19-26 / 20-27 / 21-28 ก.ย. 62
26 ก.ย.-03 ต.ค. / 27 ก.ย.-04 ต.ค. / 28 ก.ย.-05 ต.ค. 62
3-10 / 4-11 / 5-12 / 11-18 / 20-27 / 24-31 ต.ค. 62
25 ต.ค.-01 พ.ย. / 26 ต.ค.-02 พ.ย. / 31 ต.ค.-07 พ.ย. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี

8วัน บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines

พิเศษ ! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน

**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียวเท่านั้น** ระหว่างทางนำท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณKuyucak Village

สัมผัสมรดกโลก Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

ชมศิลปะผสมผสาน สุเหร่าสีน้ำเงิน

ชม ม้าไม้ ทรอยสัญลักษณ์ของเมือง

วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ

ชมความยิ่งใหญ่ เมืองโบราณเอสเฟซุส

ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance

นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม มรดกโลก

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม มรดกโลก

ล่องเรือชมความงาม ช่องแคปบอสฟอรัส

ชมความงดงาม วิหารเซนโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง

แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว

พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง

FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!


© 2014