Russia Moscow Zagorsk 6Days

(EK001A)

Russia Moscow Zagorsk 6Days


สายการบิน : EMIRATES (EK)
ราคาเริ่มต้น : 37,900.-
ระยะเวลา : 6วัน
กำหนดการ :
13-18 ก.ย. 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์รัสเซีย

6วัน 3คืน โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก 

ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส

สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก

พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย

ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางสถานที่สำคัญอย่างสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

 


© 2014