PRO. LOVE SAKURA 6Dasys(XJ)

(JPG)

PRO. LOVE SAKURA 6Dasys(XJ)


สายการบิน : THAI AIR ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ระยะเวลา : 6วัน 3คืน
กำหนดการ :
27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563
1-6 / 2-7 / 3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น Golden Route 

อาราชิยาม่า เกียวโต โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว ชมซากุระ

6วัน 3คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง

ชมดอกซากุระ ที่ PHILOSOPHER’S PATH และ สวนอุเอะโนะ

ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

นั่งรถไฟสายโรแมนติก พร้อมชม “ดอกซากุระ”

ชม ปราสาทสีทอง ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ

ขึ้นภูเขาฟูจิชั้น5 

สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge) เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า

ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากของเมืองโอซาก้า

ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง ย่านชินไซบาชิ เมืองโอซาก้า และ ย่านชินจูกุ เมืองโตเกียว

แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

 


© 2014