Portugal Spain 10Days (EK)

(EK017)

Portugal Spain 10Days (EK)


สายการบิน : EMIRATES (EK)
ราคาเริ่มต้น : 52,900.-
ระยะเวลา : 10วัน 7คืน
กำหนดการ :
25 ธ.ค. 2562-3 ม.ค. 2563

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 10วัน 7คืน

พิเศษ!!! ชมโชว์ระบำฟลาเมงโก้

เมืองปอร์โต้ (Porto) มรดกโลก

จัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade

ชมวิวของเมืองที่ โบสถ์ Sé de Porto 

โบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica)

เมืองซินทรา (Sintra) เมืองตากอากาศยอดนิยม

มหาวิหารเจอโร นิโม  มรดกโลก

เมืองเซวิลญ่า (Seville) มรดกโลก

มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า (seville cathedral)

หอคอยฆีรัลดา (giralda)  

เมืองคอร์โดบา (Cordoba) มรดกโลก

เข้าชมมัสยิดเมซกีต้า ขนาดใหญ่ และใช้เสาหินจำนวนมากถึง 850 ต้น

มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) 

พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) จุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน

มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์  (Basilica of our Lady of The Pillar)

ชมวิวของตัวเมืองบาเซโลน่า ณ ยอดเขามองต์จูอิค 


© 2014