Popular Turkey 9Days

Popular Turkey 9Days


สายการบิน : Mahan Air
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
ระยะเวลา : 9 วัน
กำหนดการ :
08-16 ส.ค. 62
26 ก.ย.-04 ต.ค. 62
10-18 / 17-25 ต.ค. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี 

9วัน 6คืน โดยสายการบิน MAHAN AIR

ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี 

จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME)

พระราชวังทอปกาปึ มรดกโลกจากยูเนสโก

ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย

วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ

เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) 

บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)

ชมปราสาทปุยฝ้าย ณ เมืองปามุคคาเล่  เกิดจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อน ให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาวที่สวยงามมาก

ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง หรือ Belly Dance เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่ บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง

นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) มรดกโลก

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM) มรดกโลก

ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) ณ เมืองอังการ่า (ANKARA) 

พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง

FREE WIFI ON  BUS ตลอดการเดินทาง!!!

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง

แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว


© 2014