NORWAY TROMSO SENJA LOFOTEN NORTHERN LIGHT 10 DAY

NORWAY TROMSO SENJA LOFOTEN NORTHERN LIGHT 10 DAY


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 169,900.-
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
กำหนดการ :
26 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์นอร์เวย์  ทรอมโซ่  เซนญ่า  หมู่เกาะโลโฟเทน

10 วัน 7 คืน บินตรง THAI AIRWAYS (TG)

หมู่เกาะธรรมชาติสุดมหัศจรรย์  LOFOTEN

หมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน

หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน

เมือง TROMSO  เมืองที่ได้ สมญานามว่า นครแห่งแสงเหนือ 

นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)

สัมผัสประสบการณ์ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari

เมือง NARVIK เมืองที่รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง ที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน

โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน

ช้อปปิ้งกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

ล่องเรือชมฟยอร์ดเกาะโลโฟเทน

พักโรงแรมระดับ 4  ดาว

เมนูพิเศษ BROWN CRAB /  SEAFOOD / อาหารไทย

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/

แจกน้ำดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน


© 2014