NIKKO TOHOKU

NIKKO TOHOKU


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
ระยะเวลา : 6วัน 3คืน
กำหนดการ :
18 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

นิกโก้ บ่อน้ำ5สี โออุจิ จูกุ คาวาโกเอะ เก็บแอปเปิ้ล

6วัน3คืน โดยสายการบินไทย

ทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส 

เก็บ แอปเปิ้ล ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน

สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)

ทะเลสาบโกะชิคินุมะ (Goshikinuma Pond) หรือ ทะเลสาบ 5 สี

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน

ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ

นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ

ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market) ตลาดปลาขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว

แช่น้ำแร่ออนเซ็นและทานบุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน


© 2014