NEW YEAR ญาตราง โฮจิมินห์ 5วัน (FD)

(VN032_FD)

NEW YEAR ญาตราง โฮจิมินห์ 5วัน (FD)


สายการบิน : Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น : 16,900.-
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน
กำหนดการ :
29-02 ม.ค. 63
30-03 ม.ค. 63
31-04 ม.ค. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

มหัศจรรย์เวียดนาม

♦ NEW YEAR ญาตราง โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 

5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ที่ทำการไปรษณีย์กลางที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล

ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) 

พิเศษ! นั่งรถจิ๊ปชม ซาฮาร่าของเวียดนาม หรือ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) 

ลำธารนางฟ้า Fairy Stream 

หมู่บ้านชาวประมงMuiNe Fishing Village

นมัสการพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา วัดลองเซิน

วัดโพนากา ปราสาทโพนคร สักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนาม

ช้อปปิ้งตลาดของเมืองญาตราง

สนุกสนานกับ สวนสนุกวินเพิร์ล ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม

พิเศษ! นั่งROLLER COASTER  ชมน้ำตกDATANLA

พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (DinhBao Dai)

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวมุมสูง และนมัสการพระที่วัดตั๊กลัม(Truc Lam)

ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย

พิเศษ!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

พักโรงแรม 4 ดาว


© 2014