New Love Songkran 7Days(TG)

(JPG)

New Love Songkran 7Days(TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 56,900 บาท
ระยะเวลา : 7วัน 4คืน
กำหนดการ :
12 - 18 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

อาราชิยาม่า เกียวโต โอซาก้า โตเกียว ชมซากุระ

7วัน 4คืน โดยสายการบินไทย 

ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) มรดกโลก

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ

ปราสาททอง

นั่ง รถไฟสายโรแมนติค ตลอดเส้นทาง เรียบแม่น้ำ เคียงข้างภูเขา

สวนป่าไผ่ ชมความสวยงาม ร่มรื่นของทิวไผ่  นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง 

สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge) จุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต

ชม เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

ช้อปปิ้ง 2 ย่านดังแห่งญี่ปุ่น “ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว”

ชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

โอชิโนะฮัคไค หรือ หมู่บ้านน้ำใส  เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

ชิมไข่ดำ “โอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่าทานไข่ดำ 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7ปี

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่วัดอาซะกุ

เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa” สีสันกับฉากหลังของ “กังหันลม De Liefde”

พิเศษ! แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


© 2014