New Love Sakura&Tulip 7Days(TG)

(JPG)

New Love Sakura&Tulip 7Days(TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 47,900.-
ระยะเวลา : 7วัน 4คืน
กำหนดการ :
1-7 เมษายน 2563 (วันจักรี)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

โอซาก้า อาราชิยาม่า ฟูจิ โตเกียว เทศกาลชมดอกไม้

7วัน 4คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)

ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ เสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดิน

ชมดอกซากุระ ที่ PHILOSOPHER’S PATH และ สวนอุเอะโนะ

รถไฟสายโรแมนติก ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง

สวนป่าไผ่(Bamboo Groves)

สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge) เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า

ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น5

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ

ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว

ชม เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa สีสันกับฉากหลังของ กังหันลม De Liefde

 

 

 

 


© 2014