NEW LOVE SAKURA 6Days(TG)

(JPG)

NEW LOVE SAKURA 6Days(TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
ระยะเวลา : 6วัน 3คืน
กำหนดการ :
2-7 เมษายน 2563 (วันจักรี)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อาราชิยาม่า ฟูจิ โตเกียว

6วัน3คืน โดยสายการบินไทย

ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ชม“ดอกซากุระ” ที่ PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ เสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดิน

ปราสาททอง

นั่งรถไฟสายโรแมนติก” ชมดอกซากุระสองข้างทาง

สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge) เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า

ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น5

ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ

ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว

แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ 

น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

 


© 2014