New Love Sakura 6Days(JL)

(JPG New Love Sakura JL)

New Love Sakura 6Days(JL)


สายการบิน : Japan Airline (JL)
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ระยะเวลา : 6วัน 3คืน
กำหนดการ :
1-6 เมษายน 2563
3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

โอซาก้า อาราชิยาม่า ฟูจิ โตเกียว

6วัน 3คืน โดยสายการบินแห่งชาติ Japan Airline (JL)

ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ชมดอกซากุระ ที่ PHILOSOPHER’S PATH และ สวนอุเอะโนะ

นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชม “ดอกซากุระ”

ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

ชม ปราสาทสีทอง ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ 

สวนป่าไผ่(Bamboo Groves)

สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge) เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า

วัดอาซากุสะ โคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ชอปปิ้ง 2 ย่านดังแห่งญี่ปุ่น “ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว

ชิมไข่ดำ “โอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่าทานไข่ดำ 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7ปี

แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

 


© 2014