Love Sakura 6Days (XJ)

(JPG)

Love Sakura 6Days (XJ)


สายการบิน : THAI AIR ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ระยะเวลา : 6วัน 3คืน
กำหนดการ :
27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563
1-6 / 2-7 / 3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี)
10-15 / 11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

อาราชิยาม่า เกียวโต โอซาก้า โตเกียว 

6วัน 3คืน โดยสายการบินThai Air Asia X (XJ)

ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง

ชม “ดอกซากุระ” ที่ PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ

ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว “Nabana no Sato”

รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย “รถไฟสายโรแมนติก” พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง

สวนป่าไผ่(Bamboo Groves)

สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge)

ชอปปิ้ง ริงคุเอาท์เล็ท

พิเศษ! ทาน “สตอเบอรี่สดๆ” รสหวานของญี่ปุ่น

แช่น้ำแร่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน


© 2014