Japan Alps 6Days

(XJ99 TTN)

Japan Alps 6Days


สายการบิน : THAI AIR ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น : 35,888.-
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน
กำหนดการ :
28 เม.ย.- 3 พ.ค. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

JAPAN ALPS ซุปตาร์ ไอศกรีม กะทิ

6วัน 4คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น

ทาคายาม่า (Takayama) ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้

ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ

นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขา แห่งเดียวในญี่ปุ่น

ชมเมืองเก่า ฉายา ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ ทาคายาม่า

หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองและศาลเจ้าเฮอัน

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ชินไซบาชิและเอ็กซ์โป ซิตี้

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไป-กลับ

FREE WIFI ON BUS

 


© 2014