INCREDIBLE MOROCCO 11 DAY (EK)

INCREDIBLE MOROCCO 11 DAY (EK)


สายการบิน : EMIRATES (EK)
ราคาเริ่มต้น : 115,900.-
ระยะเวลา : 11 วัน 8 คืน
กำหนดการ :
6 - 16 พ.ย. 2562
4 - 14 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค.63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

เจาะลึก โมร็อกโก

11 วัน 8 คืน BY EMIRATES AIRLINE (EK)

** หนึ่งในประเทศที่นักเดินทางทั่วโลก อยากไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต **

ชมเมือง CHEFCHAOUEN สมญานามนครสีฟ้า สุดสวย (Unseen) 

ชมเมือง FES หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน (UNESCO)  

ชมเมือง MARRAKECH อดีตเมืองหลวงเก่าสุดสวย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (UNESCO)  

ชมเมือง CASABLANCA เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

ชมเมือง RABAT เมืองหลวงนครสีขาว ของโมร็อกโก (UNESCO)  

ชมเมือง VOLUBILIS ซากเมืองโบราณสมัยโรมัน(UNESCO)  

ชมเมือง AIT BEN HADDOU เมืองที่ทำจากดินทั้งเมือง (UNESCO)  

ชมเมือง MERZOUGA เมืองแห่งทะเลทรายซาฮารา

ชมเมือง ASILAH ได้สมญานาม ซานโตรินีแห่งโมร็อกโก

ชมเมือง TANGIER เมืองท่าสีขาวแห่งช่องแคบยิบรอลตาร์

พิเศษแถมฟรี! ขี่อูฐ + นั่งรถ 4x4WD ชมทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พิเศษแถมฟรี! นั่งรถม้า ชมเมืองมาราเกซ

พักโรงแรมระดับ  4 – 5 ดาว

พิเศษเมนู! อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ  

รวมค่าคนขับรถ + รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า

แจกน้ำดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน


© 2014