Hot Hot Turkey 8Days

(LS Hot Hot Turkey (P))

Hot Hot Turkey 8Days


สายการบิน : Air Astana (KC)
ราคาเริ่มต้น : 28,888 .-
ระยะเวลา : 8วัน 6คืน
กำหนดการ :
17-24 พ.ค. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี

8วัน 6คืน โดยสายการบิน Air Astana 

สุดชิค! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

อิสตัลบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

กรุงทรอย ม้าไม้เมืองทรอย

เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary)

วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ

ปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย เกิดจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อน ให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาวที่สวยงามมาก

นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก

ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM) ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) ณ เมืองอังการ่า (ANKARA) 

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย 

พระราชวังทอปกาปึ มรดกโลกจากยูเนสโก

 

 

 

 

 

 

 


© 2014