Hokkaido New Year 6Days (TG)

(HOKKAIDO NEW YEAR (CTS-CTS))

Hokkaido New Year 6Days (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 68,900 บาท
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน
กำหนดการ :
29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563 (วันปีใหม่)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาว่า บิเอะ สนุกสนานลานหิมะ

6วัน 4คืน บินตรงโดยสายการบินไทย

** พิเศษให้ท่านทดลองนั่ง SNOW MOBILE **

ชมวิวมุมสูงด้วยการ “นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ” ขึ้นไปยังยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร

ชมพาเหรดเพนกวิน โชว์ดัง! ปังที่สุดในฮอกไกโด ณ “พิพิธภัณท์สัตว์น้ำโอตารุ” 

เนินพระพุทธเจ้า

สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ เป็น 1 ใน 100 น้ำแร่ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น

สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ  เล่นสกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”

ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ

แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด อิ่มไม่อั้น

บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน


© 2014