HOKKAIDO LAVENDER 6 Days(XJ)

(JPG Hokkaido No.2)

HOKKAIDO LAVENDER 6 Days(XJ)


สายการบิน : THAI AIR ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน
กำหนดการ :
4-9 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

ซัปโปโร โอตารุ บิเอะ เนินสี่ฤดู ชมทุ่งลาเวนเดอร์

6วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia X (XJ)

ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง

นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเทนงุ

สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ เป็น 1 ใน 100 น้ำแร่ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น

หุบเขานรก จิโกกุดานิ

เนินพระพุทธเจ้า รูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน 

ชอปปิ้งที่ ห้างอิออนพลาซ่า,ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต 

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ “โทมิตะฟาร์ม”

นั่งรถไฟขบวนพิเศษชื่อ โนโรโกะ เป็นขบวน Open-air ให้บริการเฉพาะหน้าร้อนช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์บาน 

ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู”

บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND

 

 


© 2014