HOKKAIDO LAVENDER 5Days (XJ)

(JPG)

HOKKAIDO LAVENDER 5Days (XJ)


สายการบิน : THAI AIR ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท
ระยะเวลา : 5วัน 3เดือน
กำหนดการ :
15-19 กรกฎาคม 2563

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

ซัปโปโร โอตารุ บิเอะ เนินสี่ฤดู ชมทุ่งลาเวนเดอร์

5วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia X (XJ)

ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง

นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเทนงุ

ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุด

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร

ย่านซึซึกิโนะ

ชมลาเวนเดอร์ “โทมิตะฟาร์ม” 

“นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก

ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู”

บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND

ซื้อของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด “ช็อคโกแลตอิชิยะ”


© 2014