Hokkaido Autumn No.2

Hokkaido Autumn No.2


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 52,900 .-
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน
กำหนดการ :
23-28 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น

โจซังเค โอตารุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน

บินตรงโดยการบินไทย (TG)

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทั้งสองข้างทางความยาวกว่า 380 เมตร

บ่อน้ำสีฟ้า ที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส

ชมวิวมุมสูงด้วยการ นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ ขึ้นไปยังยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร

ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ เนินสี่ฤดู

ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ

ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น

ทาน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดไม่อั้น

บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน


© 2014