Hongkong Disneyland 3 Days (EK)

(PHOEK2 (P))

Hongkong Disneyland 3 Days (EK)


สายการบิน : EMIRATES (EK)
ราคาเริ่มต้น : 20,900 .-
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน
กำหนดการ :
1-3 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 /21-23 /22-24 /28-30 มิ.ย. 2562
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562
5-7 / 6-8 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29 / 28-30 กรกฎาคม 2562
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / สิงหาคม 2562
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2562
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 กันยายน 2562
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 ตุลาคม 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

3วัน 2คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ดินแดนแห่งความฝัน HONG KONG DISNEYLAND

นั่งรถรางพีคแทรมถ่ายรูป ชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ณ หาดรีพลัสเบย์ 

ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ  แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว

ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน

ชมยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT เป็น“กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” 

พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์


© 2014