Hello Turkey 9Days

(LS Hello Turkey 9D (P))

Hello Turkey 9Days


สายการบิน : EMIRATES (EK)
ราคาเริ่มต้น : 35,999 บาท
ระยะเวลา : 9วัน 6คืน
กำหนดการ :
04-12 เม.ย. 62 *เข้าชมสวนดอกทิวลิป*

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี

9วัน 6คืน สายการบิน Emirates Airlines

สุดชิค !!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

และ พักใน อีสตันบลู อีก 2 คืน

**พิเศษ! เฉพาะกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 4-12 เมษายน 2562 เข้าชมภายในงาน Tulip Festival 2019 สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค เท่านั้น **

กรุงทรอย ม้าไม้เมืองทรอย

วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ

เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้

ปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย เกิดจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อน ให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาวที่สวยงามมาก

คัปปาโดเกีย เหมาะแก่การขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

อิสตัลบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque

พระราชวังทอปกาปึ มรดกโลกจากยูเนสโก

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 


© 2014