Happy Osaka Tokyo 5Days

(HPT)

Happy Osaka Tokyo 5Days


สายการบิน : Air Asia (FD), THAI AIR ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้น : 25,999.-
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน
กำหนดการ :
5-9 /12-16 / 19-23 /26 ก.พ.-1 มี.ค.63
4-8 /11-15 / 18-22 / 25-29 มี.ค.63
1-5/ 22-26/29 เม.ย.-3 พ.ค.63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว

5วัน 3คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X 

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

ที่ว่าการอำเภอเก่า เมืองทาคยาม่า

หมู่บ้าน Little Kyoto

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5

ลานสกี ฟูจิเท็น

ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว 

ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิม Unicorn Gundam ที่ย่านโอไดบะ

ชอปปิ้งชินจูกุ

พิเศษ! ทานขาปูยักษ์และแช่น้ำแร่ธรรมชาติ


© 2014