GRAND WINTER SWITZERLAND 10Days (TG)

GRAND WINTER SWITZERLAND 10Days (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 129,900.-
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
กำหนดการ :
27 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

10 วัน 7 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) 

พิชิต 3 ยอดเขาดัง MATTERHORN, JUNGFRAU, SCHILTHORN

ยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE  

ยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007

เมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ

หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง

หมู่บ้าน STEIN AM RHEIN หมู่บ้านที่บรรดาตึกถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสวยงาม ติดอันดับโลก

ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก

น้ำตก RHEIN FALLS น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป  

ชมเมืองดัง มองเทรอซ์ / โลซานน์ / เจนีวา 

ชมเมือง INTERLAKEN  / LUCERNE / ZURICH

ปราสาทชิลยอง อายุกว่า 800 ปี 

พิเศษแถมฟรี ล่องเรือชมน้ำตกไรน์

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักเมือง LEUKERBAD เมืองน้ำแร่ของสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมอาบน้ำแร่          

พิเศษเมนู ฟองดูว์สวิส / อาหารพื้นเมือง / อาหารไทย

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า

แจกน้ำดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน


© 2014