GRAND EAST EUROPE 11 DAY (TG)

GRAND EAST EUROPE 11 DAY (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 119,900.-
ระยะเวลา : 11วัน 8คืน
กำหนดการ :
10 - 20 ตุลาคม 2562 (วันหยุด)
16 - 26 ตุลาคม 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

เจาะลึก ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ

(ออสเตรีย – เชก – ฮังการี – สโลวาเกีย -เยอรมัน)

11 วัน เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

แถมฟรี  ขึ้นรถรางฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนรามาของหมู่บ้านฮอลสตัท

แถมฟรี  ขึ้นรถรางเหนือปราสาท Hohensalzburg ชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซาลส์เบิร์ก

พิเศษ เข้าชมด้านในปราสาทครุมลอฟ

ชม NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย

ชมเมือง HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

ชมกรุง PRAGUE  เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป  

ชมกรุง BUDAPEST ไข่มุกแห่งยุโรปตะวันออก

ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย

ชมเมือง CESKY KRUMLOV เมืองมรดกโลก

ชมเมืองน้ำแร่ KARLOVY VARY สุดแสนโรแมนติค

ชมเมือง SALZBURG บ้านเกิดโมสาร์ต

ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย

เข้าชม SCHONBRUNN PALACE พระราชวังสุดสวย

เข้าชม PRAGUE CASTLE ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บูดาเปสก์

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า

แจกน้ำดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน


© 2014