GRAND BENELUX & BEAUTIFUL VILLAGE 10 DAY (TG)

GRAND BENELUX & BEAUTIFUL VILLAGE 10 DAY (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 115,900.-
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
กำหนดการ :
27 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562
11 -20 ตุลาคม 2562
18 – 27 ตุลาคม 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ยุโรป

เจาะลึก เบเนลักซ์  + หมู่บ้านสวย

( เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – ลักเซมเบิร์ก – ฝรั่งเศส (แคว้นอัลซาส) – เยอรมัน )

10 วัน 7 คืน บินตรงโดยการบินไทย (TG)

>> ชมหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้าน Unseen สุดสวยของเนเธอร์แลนด์

>> ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Equisheim หมู่บ้าน Unseen สวยระดับโลกของฝรั่งเศส

>> ชมเมือง Bruges / Gent เมืองสวยระดับโลกของประเทศเบลเยี่ยม

>> ชมหมู่บ้าน Dinant หมู่บ้าน Unseen สุดสวยของเบลเยี่ยม

>> ชมประเทศเล็กๆ Luxembourg สุดสวย

>> ชมเมือง Heidelberg  เมืองสุดโรแมนติค

>> ชมเมือง Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ฝรั่งเศส

>> ชมหมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans

>> ชมหมู่บ้านชาวประมง Volendam

>> ชมกรุง Amsterdam เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์

>> ชมกรุง Brussel  เมืองหลวงสุดสวยของเบลเยี่ยม

>> ชมเมือง The Hague  

>> ชมเมือง Cologne / Frankfurt

>> พิเศษ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น

>> พิเศษ ล่องเรือชมเมืองบรูจน์

>> พิเศษ ล่องเรือหลังคากระจก                                                      

>> ชมโรงงานเจียรไนเพชร

พักโรงแรมระดับ 4  ดาว
เมนูพิเศษ : หอยแมลงภู่อบ/อาหารไทย/ไวน์ท้องถิ่น /เบียร์ท้องถิ่น

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า

แจกน้ำดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน


© 2014