GRAND BENELUX 10 DAYS (TG)

GRAND BENELUX 10 DAYS (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 109,900.-
ระยะเวลา : 10วัน
กำหนดการ :
4 – 13 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 62 – 4 มกราคม 2563

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

เส้นทางเจาะลึก

เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักซ์เซมเบิร์ก

10 วัน 7 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)

ล่องเรือชมหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้านสุดสวยของเนเธอร์แลนด์

ล่องเรือชมหมู่บ้าน Dinant หนึ่งหมู่บ้านสุดสวยของเบลเยี่ยม

เมือง Bruges เมืองที่สวยที่สุดของเบลเยี่ยม  Unesco

เมือง Gent สวยระดับโลก ของประเทศเบลเยี่ยม Unesco

เมือง Delft เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยเป็นอันดับ 2 ของเนเธอร์แลนด์

กรุง Amsterdam เมืองสำคัญของเนเธอร์แลนด์

กรุง Brussels เมืองหลวงของเบลเยี่ยม

ประเทศเล็ก Luxembourg

หมู่บ้านกังหัน Kinderdijk  โบราณอายุกว่า 100ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco

หมู่บ้านชาวประมง Volendam ริมทะล

หมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans 

บ้าน Cube Houses บ้านทรงลูกเต๋าสุดแปลก

ศาลโลก กรุงเฮกเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์

เมือง Antwerp หนึ่งในเมืองสวยของเบลเยี่ยม

เมือง Tournai เมืองสวยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco

ชม Atomium อีกหนึ่งสัญลักษณ์กรุงบรัสเซลส์

ล่องเรือ Leideplein ชมวิวกรุงอัมสเตอร์ดัม                                      

ช้อปปิ้ง ROERMOND OUTLET

พักโรงแรมระดับ 4  ดาว                                                                                              

เมนูพิเศษ : หอยแมลงภู่อบ / Seafood /  อาหารไทย /เบียร์ท้องถิ่น

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า

แจกน้ำดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน


© 2014