Germany Austria Swiss France 8Days (QR)

(GG19)

Germany Austria Swiss France 8Days (QR)


สายการบิน : Qatar Airways (QR)
ราคาเริ่มต้น : 63,555.-
ระยะเวลา : 8 วัน
กำหนดการ :
15 – 22 มี.ค.
27 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน)

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ

8วัน โดยสายการบินการ์ต้า (QR)

สวนมิราเบล

เมืองฮัลล์ทัทท์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก มรดกโลก

วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค

เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์

เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีถังไวน์เก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา Top of Europe 

วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค

พระราชวังแวร์ซายส์ 

ล่องเรือบาโตมูส ล่องแม่น้ำแซน

ถ่ายรูป พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

พิเศษ! เมนูปลาเทร้า , ทานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา  , เมนูพื้นเมือง


© 2014