GEORGIA ON MY MIND 8Days

(EK024)

GEORGIA ON MY MIND 8Days


สายการบิน : EMIRATES (EK)
ราคาเริ่มต้น : 42,900.-
ระยะเวลา : 8วัน
กำหนดการ :
4-11 ธ.ค. 2562
8-15 / 22-29 ก.พ. 2563
19-26 มี.ค. 2563

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์จอร์เจีย 8วัน
โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)

พิเศษ !! พักบนเทือกเขาคาซเบกี้

Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม

โบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage

เมืองถ้ำอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave) เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย 

ขึ้น เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา  (Narikala Fortress)

เมืองบอร์โจมี (Borjomi) มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติ

Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park  

ทะเลสาบ Jhinvali Lake มรดกโลก Unesco World Heritage 

ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus)

ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี ชมวิวจากมุมสูง 

Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ

อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia แท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์บนแท่นหินจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจอร์เจียในอดีต


© 2014