EXCLUSIVE MIDNIGHT SUN 14 DAY ( TG)

EXCLUSIVE MIDNIGHT SUN 14 DAY ( TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 199,900.-
ระยะเวลา : 14 วัน 11 คืน
กำหนดการ :
6 – 19 ก.ค. 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์นอร์เวย์  ” พระอาทิตย์เที่ยงคืน ” 

เจาะลึก นอร์เวย์  นอร์ทเคป  หมู่เกาะโลโฟเทน

14 วัน 11 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG)

เส้นทางสุดพิเศษ ธรรมชาติสุดสวยอลังการ เส้นทางแปลกใหม่ กับช่วงเวลา

พระอาทิตย์เที่ยงคืน หนึ่งปีมีครั้งเดียว ที่ท่านต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิต

รับจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ชม MIDNIGHT SUN ที่แหลมนอร์ธเคป พร้อมลิ้มรส Sparkling wine แกล้มด้วยไข่ปลาคาร์เวีย

สัมผัสความสวยงาม หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)

หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN

ชม Briksdalsbreen Glacier ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป

ชม  Trollstigen เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด

THE ATLANTIC OCEAN ROAD ได้รับการยกย่องให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD

ล่องเรือชมความงดงามของ GEIRANGER FJORD

นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) 

เข้าชม สวนสัตว์ Polar Park สวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลก

เมืองนาร์วิค (NARVIK) เมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

ชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน

ชม สวนสาธารณะวิกเกอร์แลนด์ เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม เกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์

ช้อปปิ้งกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

พักโรงแรมระดับ 4  ดาว

เมนูพิเศษ! Seafood / Lobster / อาหารไทย

 

 

 


© 2014