EUROPE ROMANTIC 10 DAY (TG)

EUROPE ROMANTIC 10 DAY (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 107,900.-
ระยะเวลา : 10วัน 7คืน
กำหนดการ :
11 - 20 ตุลาคม 2562 (วันหยุด)
16 – 25 ตุลาคม 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ยุโรป

เยอรมัน เชก ออสเตรีย

10 วัน 7 คืน บินตรง BY THAI AIRWAYS (TG)

แถมฟรี !ขึ้นรถรางฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนรามาของหมู่บ้านฮอลสตัท

แถมฟรี !ขึ้นรถรางเหนือปราสาท Hohensalzburg ชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซาลส์เบิร์ก

ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE LAKE ทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป

เข้าชม NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย

ชมเมือง HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

ชมกรุง PRAGUE  เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป  

ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย

ชมเมือง CESKY KRUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย  

ชมเมือง INNSBRUCK เมืองสุดสวยในเทือกเขาเอลป์      

ชมเมือง SALZBURG บ้านเกิดโมสาร์ต

ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย        

เข้าชม SCHONBRUNN PALACE พระราชวังสุดสวย

เข้าชม PRAGUE CASTLE ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ชมเมือง FUSSEN เมืองสีลูกกวาดในแคว้นบาวาเรีย

ชม BMW WELT แห่งเมืองมิวนิค

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ****

พิเศษเมนู ! ขาหมูเยอรมัน / ซีโครงหมูอบน้ำผึ้ง / ปลาเทราซ์ /ไวน์ / เบียร์ /อาหารไทย

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/พนักงานยกกระเป๋า

แจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน


© 2014