EUROPE ROMANTIC 10 DAY (TG)

EUROPE ROMANTIC 10 DAY (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 107,900
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
กำหนดการ :
11 - 20 ตุลาคม 2562 (วันหยุด)
16 – 25 ตุลาคม 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชก ออสเตรีย

10 วัน 7 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)

>> แถมฟรีขึ้นรถรางฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนรามาของหมู่บ้านฮอลสตัท

>> แถมฟรี ขึ้นรถรางเหนือปราสาท Hohensalzburg ชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซาลส์เบิร์ก

>> ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE LAKE ทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป

>> เข้าชม NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย

>> ชมเมือง HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

>> ชมกรุง PRAGUE  เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป  

>> ชมกรุง VIENNAมืองหลวงของออสเตรีย

>> ชมเมือง CESKY KRUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย  

>> ชมเมือง INNSBRUCK เมืองสุดสวยในเทือกเขาเอลป์      

>> ชมเมือง SALZBURG บ้านเกิดโมสาร์ต

>> ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย   

>> เข้าชม SCHONBRUNN PALACE พระราชวังสุดสวย

>> เข้าชม PRAGUE CASTLE ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

>> ชมเมือง FUSSEN เมืองสีลูกกวาดในแคว้นบาวาเรีย

>> ชม BMW WELT แห่งเมืองมิวนิค

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ****

พิเศษเมนู ! ขาหมูเยอรมัน / ซีโครงหมูอบน้ำผึ้ง / ปลาเทราซ์ /ไวน์ / เบียร์ /อาหารไทย

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ พนักงานยกกระเป๋า

แจกน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

 


© 2014