THE EMPEROR GEORGIA 7Days (EK)

(GEO-EM7D4N-EK)

THE EMPEROR GEORGIA 7Days (EK)


สายการบิน : EMIRATES (EK)
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
ระยะเวลา : 7วัน 4คืน
กำหนดการ :
20 – 26 พ.ย. 62
07 -13 ธ.ค.62
29 ม.ค. 63 – 04 ม.ค.63 *ปีใหม่*
05 – 11 ม.ค.63
05 – 11 มี.ค. 63
19 – 25 มี.ค. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์จอร์เจีย 

7วัน 4คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ 

พิเศษ ▶️ ฟรีไวน์จอร์เจียนชั้นดีทุกที่นั่ง(1ในประเทศที่ผลิตไวน์เก่าแก่ในโลก)
พิเศษ ▶️ ดินเน่อร์พร้อมการแสดงพื้นเมืองที่คุณไม่ควรพลาด

กระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองทิบิลิซี

ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS)

เทือกเขาคอเคซัส เทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย

เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA)เมืองมรดกโลก

โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า มรดกโลก

วิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 

มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY)

อุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย

พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN)

วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) วิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก

อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONLCLE OF GEORGIA) แท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย 

 

 


© 2014