Amazing Russia Aurora Hunting 9Days (TG)

Amazing Russia Aurora Hunting 9Days (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 125,900.-
ระยะเวลา : 9 วัน 7 คืน
กำหนดการ :
26 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ

(มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มูร์มันสค์)

9 วัน 7 คืน บินตรง BY THAI AIRWAYS (TG)

โปรแกรมพิเศษเฉพาะฤดูหนาว ล่าแสงเหนือ MURMANSK

พิเศษ >> สนุกสนานกับกิจกรรม ขับรถตะลุยหิมะ SNOW MOBILE !!!

พิเศษ >>  สนุกสนานกับกิจกรรม  นั่งสุนัขฮักกี้ลากเลื่อน  + กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน !!!

เมือง MURMANSK เมืองเหนือสุดของรัสเซีย ที่สามารถเห็นปรากฎการณ์แสงเหนือ

เมือง MOSCOW เมืองหลวงสุดสวยของรัสเซีย

เมือง ST. PETERSBURG เมืองแห่งพระราชวังของรัสเซีย

จตุรัส RED SQUARE หนึ่งในจตุรัสที่สวยที่สุดในโลก

ชมพระราชวัง KREMLIN PALACE  พระราชวังแห่งความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย

ชมพระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM

ชมพระราชวังฤดูร้อน PETERHOF PALACE                               

ชมพระราชวัง CATHERINE PALACE

วิหาร ST.BASIL สัญลักษณ์ของรัสเซีย

วิหารหยดเลือด  THE SPILLED BLOOD

วิหาร  ST.SAVIOUS 

โบสถ์  ST.ISAAC

ชม สถานีรถไฟใต้ดิน

นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN

ชม RUSSIAN CIRUS SHOW

พิเศษ >> ลองลิ้มชิมรส ขาปูยักษ์ KING CRAB !!!

พิเศษ >> รับประทานอาหารร้าน PODVORYE RESTAURANT ร้านสุดโปรดของท่านประธานาธิบปูติน !!!

พิเศษ >> ชมโชว์พื้นเมือง + ชิมไข่ปลาคาเวียร์ !!! ณ พระราชวังนิโคลัส

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ ไกด์ท้องถิ่น

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม + รถไฟ

แจกน้ำดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน


© 2014