Amazing Russia Aurora Hunting 9 Days(TG)

Amazing Russia Aurora Hunting 9 Days(TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 119,900 .-
ระยะเวลา : 9 วัน 7 คืน
กำหนดการ :
19 – 27 มีนาคม 2563

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ

มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มูร์มันสค์

9 วัน 7 คืน บินตรงโดยสายการบินไทย (TG) 

พิเศษ ขับรถตะลุยหิมะ SNOW MOBILE !!!

พิเศษ นั่งสุนัขฮักกี้ลากเลื่อน  + กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน !!!

พิเศษ ลองลิ้มชิมรส ขาปูยักษ์ KING CRAB !!!

พิเศษ  รับประทานอาหารร้าน PODVORYE RESTAURANT ร้านสุดโปรดของท่านประธานาธิบปูติน !!!

พิเศษ ชมโชว์พื้นเมือง + ชิมไข่ปลาคาเวียร์ !!!พระราชวังนิโคลัส

พิเศษ  เมือง MURMANSK เมืองเหนือสุดของรัสเซีย ที่สามารถเห็นปรากฎการณ์แสงเหนือ

เมือง ST. PETERSBURG เมืองแห่งพระราชวังของรัสเซีย

จตุรัส RED SQUARE 

ชมพระราชวัง KREMLIN PALACE  พระราชวังแห่งความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย

ชมพระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM

 ชมพระราชวังฤดูร้อน PETERHOF PALACE                               

ชมพระราช CATHERINE PALACE

ชมวิหาร ST.BASIL สัญลักษณ์ของรัสเซีย

ชมวิหารหยดเลือดTHE SPILLED BLOOD

ชมวิหาร  ST.SAVIOUS 

ชม สถานีรถไฟใต้ดิน

นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN

ชม RUSSIAN CIRUS SHOW

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

รวมค่าคนขับรถในยุโรป+ไกด์ท้องถิ่น +พนักงานยกกระเป๋าโรงแรม + รถไฟ

แจกน้ำดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน


© 2014