Happy Tokyo 5 Days

(HPT Happy Tokyo)

Happy Tokyo 5 Days


สายการบิน : Nok Scoot (XW)
ราคาเริ่มต้น : 19,999.-
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน
กำหนดการ :
16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 /26-30 / 27-31 มี.ค. 63
28 มี.ค. - 1 เม.ย. / 29 มี.ค. - 2 เม.ย. / 30 มี.ค. - 3 เม.ย. / 31 มี.ค. - 4 เม.ย.63
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 เม.ย. 63
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 เม.ย. 63 << วันสงกรานต์

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ญีปุ่น โตเกียว

5วัน 3คืน โดยสายการบิน Nok Scoot

ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5

USHIKU DAIBUTSU ซึ่งเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

AMI PREMIUM OUTLET ห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เล็ท

วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว

ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ (Ueno Park)

ย่านโอไดบะ

ชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่

ชอปปิ้งชินจูกุ และ อิออนทาวน์

พิเศษ! ทานขาปู และแช่น้ำแร่


© 2014