ไฮไลท์ไต้หวัน3อุทยาน 5วัน

(STG3)

ไฮไลท์ไต้หวัน3อุทยาน 5วัน


สายการบิน : China Airlines (CI)
ราคาเริ่มต้น : 26,900.-
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน
กำหนดการ :
08-12 / 20-24 ส.ค.62
16 – 20 / 24-28 ก.ย.62
10-14 / 19-23 / 27-31 ต.ค.62
11-15 / 22-26 / 24-28 พ.ย.62
06-10 / 15-19 / 16-20 / 17-21 ธ.ค.62
19-23 / 26-30 ม.ค.63
10-14 / 16-20 / 23-27 ก.พ.63
02-06 / 8-12 / 14-18 / 21-25 มี.ค.63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

เส้นทางเที่ยว 3 อุทยาน อุทยานอาหลี่ซัน อุทยานทาโรโกะ อุทยานเหย่หลิ่ว

5วัน 4คืน โดยสายการบินCHINA AIRLINES

1.อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

2.อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ แวะชมน้ำตกฉางชุนและอนุสรณ์สถานฉางชุน 

3.อุทยานเหย่หลิ่วซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล

นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เหลือเพียง 3 แห่งในโลก

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดเหวินอู่หรือวัดบุ๋นบู๊

ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ภาพวาดบนกำแพงและตัวบ้าน สีสันสดใส มีทั้งตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน ใบหน้าคน 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

วัดหลงซันซื่อหรือวัดเขามังกร ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภัย

นั่งรถไฟด่วนTRA สู่เมืองฮัวเหลียน

ตลาดกลางคืนเมืองเจียอี้ / ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

พิเศษ! เบอร์เกอร์สูตรไต้หวันและชานมไข่มุก / พระกระโดดกำแพง

พิเศษ! แช่น้ำแร่ธรรมชาติส่วนตัวภายในห้องพัก 


© 2014