ไหว้พระพม่า9วัด 2วัน(SL)

ไหว้พระพม่า9วัด 2วัน(SL)


สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น : 6,299 บาท
ระยะเวลา : 2วัน 1คืน
กำหนดการ :
23-24 / 24-25 /26-27 มิ.ย. 62
30 มิ.ย.-01 ก.ค. 62
1-2/3-4/7-8/8-9/10-11/14-15/15-16/21-22/22-23/24-25/28-29/29-30 ก.ค. 62
31 ก.ค.-01 ส.ค. 62
4-5/5-6/7-8/11-12/12-13/14-15/18-19/19-20/21-22/25-26/26-27/28-29 ส.ค. 62
1-2/2-3/4-5/8-9/9-10/11-12/15-16/16-17/18-19/22-23/25-26/29-30 ก.ย. 62
30 ก.ย.-01 ต.ค. 62
2-3/6-7/7-8/9-10/14-15/16-17/20-21/21-22/23-24/27-28/28-29/30-31 ต.ค. 62
3-4/4-5/6-7/10-11/11-12/13-14/17-18/18-19/20-21/24-25/25-26/27-28 พ.ย. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์พม่า

ย่างกุ้ง สิเรียม ไหว้พระ9วัน

2วัน 1คืน โดยสายการบินTHAI LION AIR (SL)

เจดีย์กาบาเอ สถานที่ในการชำระพระไตรปิฏกครั้งที่ 6 ถ้าได้กราบไหว้พระธาตุ จะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดี 

พระพุทธรูปงาทัตจี

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน พระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า 

เจดีย์ซูเล ภายในองค์เจดีย์บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ และที่เจดีย์แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์เทพทันใจองค์โตที่สุดเปรียบเสมือนหัวหน้าเทพทันใจทั้งหมดในพม่า 

เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

ขอพร เทพทันใจ และ เทพกระซิบ

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์กลางน้ำ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา

วัดเอ็งดอยา ชื่อเสียงอย่างมาก ในการขอพร เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ 

วัดบารมี เพื่อไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า

 

 


© 2014