ไต้หวัน เกินคาด 5วัน(BR)

(STG6 ไต้หวันเกินคาด ทาโรโกะ )

ไต้หวัน เกินคาด 5วัน(BR)


สายการบิน : Eva Air (BR)
ราคาเริ่มต้น : 22,900.-
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน
กำหนดการ :
10-14 / 26-30 ส.ค.62
14-18 / 24-28 ก.ย.62
07-11/ 27-31 ต.ค.62
10-14 / 25-29 พ.ย.62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

5วัน 3คืน โดยสายการบินหรู EVA AIR  

วัดจงไถ่ฉานซื่อ ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

นมัสการอัฐิของ  พระถังซัมจั๋ง

อุทยานแห่งชาติ เมืองเย๋หลิว หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

วัดหลงซันซื่อ ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย 

ช้อปปิ้งซีเหมินติง / MITSUI OUTLET  

รถไฟด่วน TRA 

อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อาหารพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี /สุกี้สูตรไต้หวัน/พระกระโดดกำแพง/ ชานมไข่มุก

 


© 2014