ไต้หวัน ปีใหม่รอบเกาะ 8วัน

(STG11)

ไต้หวัน ปีใหม่รอบเกาะ 8วัน


สายการบิน : Eva Air (BR)
ราคาเริ่มต้น : 41,900.-
ระยะเวลา : 8วัน 7คืน
กำหนดการ :
28 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

8วัน 7คืน โดยสายการบินEVA AIR  EVA 

เที่ยวรอบเกาะ เช็คอิน 3 อุทยาน 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  

นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง

นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามภูเขาสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

ตลาดฟงเจี่ยไนท์ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

อุทยานแห่งชาติเขาอาลีซาน

นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน

วัดฝอกวงซาน

อาณาจักรสวนสนุกแห่งใหม่ EDA WORLD เครื่องเล่นทันสมัยกว่า 47 ชนิด (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก)

เจดีย์มังกรเสือ (Dragon Tiger Tower)

ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว  

สายน้ำไหลย้อน มหัศจรรย์ของธรรมชาติของกระแสน้ำที่ไหลขึ้นทวนทิศทางกับแรงโน้มถ่วงของโลก

ซานเซียนไถ ชมวิวสะพานแปดโค้งและเกาะซานเซียนไถ 

Monument marking the Tropic of Cancer อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงจุดที่เส้น Tropic of Cancer  พาดผ่านไต้หวัน

อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ หรือ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ

นั่งโดยรถไฟด่วน TRA เข้าไทเป

อุทยานเหย่หลิ่ว

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี/ไก่อบโอ่ง/อาหารเจ ฝอกวงซาน /เมนูพระกระโดดกำแพง


© 2014