ไต้หวันเสริมดวง8วัด 4วัน

(STG88 )

ไต้หวันเสริมดวง8วัด 4วัน


สายการบิน : China Airlines (CI)
ราคาเริ่มต้น : 23,900.-
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน
กำหนดการ :
01-04 / 23-26 ส.ค.62
20-23 / 27-30 ก.ย.62
12-15/ 25-28 ต.ค.62
08 -11 พ.ย.62
12-15 / 20-23 ธ.ค.62
07-10 / 14-17 / 21-24 ก.พ.63
03-06 / 05-08 / 13-16 มี.ค.63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

ไหว้พระเสริมสิริมงคล 8วัดทั่วไทเป 

4วัน 3คืน โดยCHINA AIRLINES

วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภัย

วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว ขอคู่ ขอพรให้สมหวังในเรื่องของความรัก

วัดต้าหลงตงเป่าอัน  ขอพรให้สุขภาพดีและขอบุตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นวัดที่สวยงามมากที่สุดของไทเป

วัดขงจื๊อ ขอพรให้สอบผ่าน

วัดเทียนโฮ่ว ขอพรเรื่องความปลอดภัย

วัดชิงซาน ขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

วัดสิงเทียนกง  ขอพรให้สมปรารถนาและราบรื่นในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะการทำธุรกิจ

วัดกวนตู้ ขอพรให้ร่ำรวยและโชคดี เดินทางปลอดภัย

ชอปปิ้งซื่อหลินไนท์มาเก็ต / ตลาดซีเหมินติง 

พิเศษอาหารสุกี้สูตรไต้หวัน / เป็ดปักกิ่ง / พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา

 


© 2014