ไต้หวันเสริมดวง 4วัน

(STG89)

ไต้หวันเสริมดวง 4วัน


สายการบิน : China Airlines (CI)
ราคาเริ่มต้น : 24,900.-
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน
กำหนดการ :
1-4 / 15-18 / 22-25 ส.ค.
12-15 / 19-22 / 26-29 ก.ย.
3-6 / 17-20 / 24-27 ต.ค.

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

ไหว้พระเสริมสิริมงคล5วัด เจดีย์มังกรเสือ วัดหลงซาน วัดสิงเทียนกง 

4วัน 3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  

เจดีย์มังกรเสือ

วัดฉือจี้ เทพเจ้าแห่งการแพทย์ 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดเหวินอู่ 

นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อ และ ศาลเจ้ากวนอู ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 

วัดหลงซันซื่อ ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุขในชีวิตครอบครัว ปลอดโรคภัย

วัดสิงเทียนกง ขอพรให้สมปรารถนาและราบรื่นในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะการทำธุรกิจ

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแควร์แห่งไทเป)

อาหารพิเศษ  อาหารเจประยุกต์ / ปลาประธานาธิบดี / พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา 


© 2014