ไต้หวันเกินคาด New Year Highlight

(STG12)

ไต้หวันเกินคาด New Year Highlight


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 39,800.-
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน
กำหนดการ :
28 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

5วัน 4คืน โดยสายการบินไทย

ร่วมกันเคาดาวน์เข้าปี 2020 ที่ไทเป

หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใส

ชอปปิ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน 

ชอปปิ้ง Gloria Outlet

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่

นั่งกระเช้าขึ้นสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ทั้งยังชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทราได้

นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน

หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ วัดหลงซาน เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่

อาหารพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี /สเต็คไต้หวันพร้อมบุบเฟ่ต์อาหารร้อน / ปูยักษ์ พระกระโดดกำแพง ปลิงทะเล /ชานมไข่มุก


© 2014