เทศกาลคเณศจตุรถี (TG)

เทศกาลคเณศจตุรถี (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 69,999.-
ระยะเวลา : 8วัน 6คืน
กำหนดการ :
7 – 14 กันยายน 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์อินเดีย

เมืองมุมไบ – ปูเน่ 8วัน 6คืน โดยการบินไทย (TG)

ร่วมงานแห่องค์พระพิฆเนศลอยน้ำ ณ หาดเจาปาตี ครั้งที่2

ชมซุ้มรูปปั้นองค์พระคเณศ

สักการะ องค์ทัคฑูเสฐ พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ 

วัดสิทธิวินัยยัค วัดที่เก่าแก่ในศาสนาฮินดู

ร่วม “งานแห่องค์พระคเณศ พิธีสาข์จัน ในวันจตุรถี ณ หาดเจาปาตี” นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ

วัดถ้ำช้าง ฮินดูที่แกะสลักเข้าไปในถ้ำ เพื่อบูชาพระศิวะ มรดกโลก 

สถานีรถไฟฉัตรปติศิวาชี หนึ่งในสถานีรถไฟที่สวยงามที่สุดในโลก 

ลานซักผ้าโดนิกาต (Dhobi Ghat) ลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หาดเจาพัตตี จุดชมพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดแห่งหนึ่งในมุมไบ 

ประตูเมืองอินเดีย

ช้อปปิ้งถนนลักษมี

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว


© 2014