ฮ่องกง วัดชีซ้าน พีคแทรม ขอพร 8 วัด

(Fun2 godt190013)

ฮ่องกง วัดชีซ้าน พีคแทรม ขอพร 8 วัด


สายการบิน : Hongkong Airlines (HX)
ราคาเริ่มต้น : 15,999.-
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน
กำหนดการ :
6 – 8 / 13 – 15 / 20 – 22 / 27 – 29 ก.ค. 62
3 – 5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 ส.ค. 62
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62
7 – 9 / 14-16/ 21-23 ก.ย. 62
12 –14 / 19-21 / 26-28 ต.ค. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง วัดชีซ้าน ขึ้นพีคแทรม ขอพร ไหว้พระ 8 วัดในฮ่องกง

3 วัน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

ขึ้นรถรางพีกแทรม ชมวิววิคตอเรีย

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รีพัสเบย์

วัดหมั่นโหมว สักการะเทพเจ้ากวนอู 

วัดหวังต้าเซียน ขอพรให้สุขภาพดี

วัดเชอกุง (แชกง)

ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน

วัดซีซ้าน สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูงเป็นอันดับ2 ของโลก

เจ้าแม่ทับทิม วัดทินฮ่าว

ศาลเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน

ชมการแสดง Symphony of Lights ได้รับการบันทึกลงในกินเนสส์

 


© 2014