ฮ่องกง ช้อป ชิม ชิลล์ ขอพร 3 วัด

(Fun1 god190014 )

ฮ่องกง ช้อป ชิม ชิลล์ ขอพร 3 วัด


สายการบิน : Hongkong Airlines (HX)
ราคาเริ่มต้น : 12,999.-
ระยะเวลา : 3วัน 2 คืน
กำหนดการ :
29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62
6 – 8 / 13 – 15 / 20 – 22 / 27 – 29 ก.ค. 62
3 – 5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 ส.ค. 62
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62
7 – 9 / 14-16/ 21-23 ก.ย. 62
12 –14 / 19-21 / 26-28 ต.ค. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ฮ่องกง

ช้อป ชิม ชิลล์ ขอพร 3 วัด

3 วัน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

สะพานชิงหม่า ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน

ขอพรที่อ่าวรีพัสเบย์

ชอปปิ้งถนนนาธาน / Lady market

ชมโชว์ A Symphony of Lights MultiMedia Show บันทึกลงในกินเนสส์บุ๊ก

ขอพรให้สุขภาพดีที่วัดหวังต้าเซียน 

ขอพรวัดเชอกุง


© 2014