มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน (PG)

(MDL-RM01-PG)

มัณฑะเลย์ พุกาม 3วัน (PG)


สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน
กำหนดการ :
21-23 /28-30 มิ.ย. 62
12-14 / 13-15 /19-21 /26-28/27-29 ก.ค. 62
2-4 / 09-11 / 10-12 /23-25/30 ส.ค.-01 ก.ย. 62
6-8 / 13-15 /20-22 /27-29 ก.ย. 62
4-6 / 11-13 /12-14 / 18-20 /23-25/ 25-27 ต.ค. 62
1-3 /8-10 /15-17 /22-24 /29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
6-8 / 7-9 /13-15/20-22 ธ.ค. 62

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์พม่า 

มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน

3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์ 

◊ ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม

ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม

นมัสการ วิหารสัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม

ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ และสามารถมองเห็นแม่น้ำอิระวดี พระบรมมหาราชวัง

ทะเลสาบต่าวตะหมั่น หรือ สะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง

ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม

พิเศษ!ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา

 

 


© 2014