มหัศจรรย์Taiwanเที่ยว2อุทยาน (TG)

(BT-TPE001_TG)

มหัศจรรย์Taiwanเที่ยว2อุทยาน (TG)


สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น : 20,900.-
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน
กำหนดการ :
9-12 ม.ค. 63
6-9 / 13-16 / 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG)

เที่ยว2อุทยาน อาลีซานและเย๋หลิ่ว

หมู่บ้านสายรุ้ง

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน และสักการะเจ้าพ่อเสือ

ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน +ซีเหมินติง

★★พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู

ล่องเรือทะเลสาบสุรินยันจันทรา(SUN MOON LAKE ) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน 

สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK 

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ถ่ายรูปตึกไทเป 101

ให้ท่านผ่อนคลายแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

พิเศษ! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า+สเต๊กจานร้อน+เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ


© 2014